Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ Sài Gòn

Các dịch vụ
  • Điều trị tật khúc xạ
  • Phẫu thuật Phaco
  • Phẫu thuật Lasik
  • Thẩm mỹ mắt
  • Chẩn đoán hình ảnh
  • Điều trị bệnh lý khác về mắt
Địa chỉ:

27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô:

50 giường bệnh

Công suất khám bệnh:

200 lượt khám/ ngày