Giải Pháp: Hệ Thống Lưu Trữ Hình Ảnh PACS Công Nghệ Nhật Bản

PACS (hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh) là một công nghệ hình ảnh y tế cung cấp nơi lưu trữ, truy xuất, quản lý, phân phối và trình chiếu hình ảnh.

Điều này giúp giảm thiểu hình thức in phim truyền thống. Hệ thống PACS cho phép thu, lưu trữ, xem và chia sẻ tất cả các loại hình ảnh phục vụ y tế.

PTT sử dụng SONIC DICOM để lưu trữ và truyền hình ảnh PACS (Hình ảnh kỹ thuật số và truyền thông trong y học).

Sonic DICOM là biện pháp toàn diện để lưu trữ và tải hình ảnh y tế (PACS), là một bộ chức năng của DICOM Server và hệ thống hiển thị hình ảnh trên nền tảng Web DICOM Viewer.

Các Tính Năng Nổi Trội Của Sonic DICOM Viewer

Có giao diện người dùng đơn giản mà bất cứ ai cũng thể điều hướng dễ dàng.

Chỉ cần đăng nhập từ trình duyệt web để bắt đầu duyệt hình ảnh mà không cần cài đặt phần mềm trên mỗi thiết bị đầu cuối riêng lẻ.

Bất kỳ PC nào trong cơ sở của bạn đều có thể duyệt hình ảnh bằng cách truy cập máy chủ.

Chỉ định quyền duyệt hình ảnh cho những người dùng được chỉ định thông qua quản lý tài khoản.