Dự Án Nổi Bật

Công ty Cổ phần công nghệ PTT cung cấp hệ thống quản lý chuỗi bệnh viện HIS, giúp cải thiện dịch vụ y tế cho khách hàng, cung cấp tính năng cập nhật các chính sách bảo hiểm, y tế và giúp giảm thiểu chi phí quản lý bệnh viện.