Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

10/08/2012 2:28:00 CH
Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Phiên bản: Văn bản Quy phạm Pháp luật
Tác giả: Đỗ Thái Sơn
Cập nhật: 10/08/2012 2:28:00 CH
Bản quyền: www.phuthocorp.com
Số lần tải: 32
Link download 1 (507 Kb)


icon Nghị định số 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với
icon Nghị định số 47/1996/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
icon Công điện số 242/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp phòng cháy
icon Thông tư số 746/CV-CLH về việc Quản lý vật liệu nổ Công nghiệp
icon Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính-Bộ Công an hướng dẫn thực hiện
icon Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy tắc và biểu phí bảo hiểm cháy,
icon Nghị định số 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
icon Phụ lục 2 kèm theo thông tư 220/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ
icon Phụ lục 1 kèm theo thông tư 220/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ
icon Thông tư 220/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt
Đối tác Kinh doanh business
Hỗ trợ Trực tuyến
Kinh doanh 1
Kỹ thuật
Kinh doanh 2
Tư vấn luật PCCC
Thống kê Truy cập
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phú Thọ
Địa chỉ: 147 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62.57.26.57 Email: sales@phuthotech.vn
© Phu Tho 2012